מסירות הנפש להביא לחם לבית מתוך מטרה שהבעל יכול ללמוד, זה המשך דרכם של מתתיהו ובניו