פינת טעינה


סימוני אהבתי: 459

בין קרצוף לשפשוף,

ובין חדר לסדר.

בין קניה לעשיה,

ובין מתח לפסח.

 

זה הזמן שלך

לעצור

להיטען

ולהמשיך בעבודות עם אנרגיה מחודשת.

 

בשבוע זה, השבוע האחרון לפני התקדש החג

נביא כאן, מידי יום, כמה מילות חיזוק מגדולי ישראל.

תגובות