פסח - חומר ורוח

בהתרגשות רבה, יש לי הזכות להעלות מאמר שכתבה אמי שתחי'

בהערכה רבה לך, חברת הפורום,

העסוקה גם בימים אלו בפרנסת הבית, ותוך כדי עמלה בהכנות לחג הפסח.

 

 

אתמול חל ראש חודש ניסן

חודש ניסן מאופיין בהרבה דברים, חידושים, עיסוקים ועוד,

והשיא של החודש, כמובן, חג הפסח שבו.

 

 

חג הפסח הוא אחד מהמועדים.

השם "מועדים" מופיע בחומש שמות "אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם".

מועדים הם זמנים קבועים, זמנים שיש להם תפקיד מיוחד.

 

מהו התפקיד?

לכל חג יש את התפקיד שלו, בכל חג הלימוד המיוחד לחג הזה.

 

 

המועדים משמשים לנו תחנות ברצף הימים, ברצף של עבודות החולין,

תחנות שמחייבות את האדם לחשוב על העבר, לתכנן את העתיד וכמובן בהתאם - לחיות בהווה.

 

במועדים המופיעים בלוח השנה העברי אנחנו מוצאות 3 קבוצות:

קבוצה ראשונה - יום כיפור וראש השנה, המכונים "ימים נוראים"

קבוצה שניה - פסח סוכות ושבועות, המכונים "רגלים"

קבוצה שלישית - חנוכה ופורים, שנקבעו בלוח העברי לזכר הניסים.

 

פרט משותף לרגלים –

הם כולם חלים בעונה אחרת של השנה, והעונה קשורה למהותו של החג.

 

בפסח,

מבחינת ההיסטוריה של עם ישראל, אז נוצר גוף העם,

על ידי שיצאו ממצרים ניתנה האפשרות להיווצרותו של עם ישראל.

ביציאת מצרים נוצרה מציאות של עם.

מציאות – חומרית, גופנית.

 

בשבועות,

ביום זה מושג החלק הרוחני של עם ישראל.

לאחר שהעם היה לעם בגוף, ובחומר, אז ניתן להם החלק הרוחני.

מתן תורה הפך את העם החומרי לעם שיש לו תוכן רוחני, לעם שיש לו חיי רוח.

 

 

בסוכות,

יש החזקה של גוף העם.

לא די ביצירת העם, היה צורך לדאוג לו לקיום. הסוכות במדבר שמרו על גוף העם.

 

בשמיני עצרת,

יש ביטוי לחלק הרוחני של העם, לא די לתת תורה לעם ישראל,

העם צריך לדאוג לחלק הרוחני שלו – ללמוד את התורה, לשמור ולקיים.

 

שני זוגות, ארבעה מועדים

כל זוג משלים את עצמו בחומר - וברוח.

 

 

הזכרנו קודם שיש קשר בין המועדים לתקופות השנה.

 

פסח חל באביב.

מבחינת המתרחש בטבע, באביב יש התעוררות של הצומח, התעוררות מתרדמת החורף ומתחילה פריחה.

זה הזמן בו נוצרה מציאות של עם ישראל, מתחילה פריחה, התחדשות, צמיחה.

 

בשבועות ניתנה תורה לעם ישראל.

התורה, לימודה וקיומה מוכיחים את השינוי הרוחני במהות העם.

שבועות – חג הביכורים.

התחלת הפריחה בחודש האביב – בחג הפסח, ובשבועות מגיע השלב של הבשלת הפרי, הפריחה מגיעה לקיצה, ואז מגיע חג הביכורים.

כך גם מבחינה רוחנית, יש תורה, יש לימוד תורה ויש קיום תורה.

 

 

בסוכות ניתנו לאדם אמצעי קיום למשך עונת החורף.

תקופת האסיף, אוספים את התבואות ושומרים אותם לקראת החורף, שיהיה מה לאכול.

גם הקור שמגיעה בחורף מהווה חיסון לאדם.

בסוכות ניתנו אמצעי קיום, המהווים חיסון לאדם בלימוד התורה בשמחת תורה

 

שמיני עצרת - זמן השיא של כל החגים שחודש תשרי משופע בהם.

שיא הקשר, שיא הרוחניות, שיא הרוח והחיבור לבורא עולם.

 

 

שוב,

שני זוגות, ארבעה מועדים

כל קבוצה משלימה את עצמה בין החומר לרוח.

 

חומר לבד איננו מספיק, הקב"ה נותן לחומר קיום ודואג לו,

אבל כדי שהוא יעלה ברמה אנחנו מקבלים את החלק הרוחני של ההשלמה, הרוח משלימה את החומר.

 

ההסתכלות מובילה לדבר המלכד את כולם,

לראות שהקב"ה אדון הבריאה, נותן את מתנות החיים, ונותן את אפשרויות הקיום מפני שכך אדם משיג את התכלית שלו.

מחדשים את הכוחות הרוחניים, מתבססים על הכוחות החומריים והם ביחד בונים את האדם לאיש יהודי טוב.

 

 

ימים אלו של הכנה לחג הספח, חג החירות, חג הגאולה,

זו ההזדמנות שלנו, נשים ואמהות בישראל, העסוקות בחומר,

בנקיונות, בקניות, בבישולים ובתעסוקה לקטנים....

לחשוב על המטרה, על התכלית, על הרוח הצומחת מהחומר הזה.

כל פרט שנעשה בידיעה ובהבנה מהי המטרה, מגדיל, מעצים ומשביח את הרוח.

 

 

 

בהערכה רבה לך אשת החיל,

שבזכותך נזכה בעז"ה עוד לפני פסח שיתקיים בנו

"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"

שהרי כידוע "בזכות נשים צדקניות נגאלו"

 

נחמה