חודש ניסן מתקרב...


סימוני אהבתי: 459

בשבת הקרובה

נברך את חודש ניסן

 

חודש של עשיה,

חודש של התחדשות,

חודש של קירבה,

חודש של גאולה בעז"ה

 

בעבר, יעל זלץ העשירה אותנו בסידרת מאמרים על היערכות נכונה לקראת הפסח.

ערב פסח תשע"ט - כערב פסח תשפ"א,

הדברים אקטואלים תמיד.

 

ערב פסח בעבודה >>

עבודה בערב פסח>>

לקבל עזרה מבני המשפחה בערב פסח>>

 

מקווה שיהיה לך לתועלת

 

תגובות