מתכנתות שעבדו בחברת "מידרג"


סימוני אהבתי: 0

האם תוכלו לספק מידע על החברה מבחינת סביבת עבודה? שכר? קידום(גם בשכר וגם מקצועית)
שעות גמישות?