דמי בידוד - התקופה המזכה

במאמר הקודם עסקנו בתנאים כדי שעובד יהיה זכאי לתשלום עבור ימי בידוד.

הפעם נעסוק בתקופה עליה ניתן לקבל דמי בידוד.

 

 

התקופה המזכה בדמי בידוד:


1. דמי בידוד ישולמו לתקופה רצופה החל מהיום הראשון שבו נודע לעובד על חובת הבידוד או שהוא נדרש לשהות בבידוד / בשל חובת בידוד של ילדו והיא תסתיים ביום האחרון שבו חלה חובת הבידוד או דרישת הבידוד. אם העובד דיווח למשרד הבריאות ארבעה ימים או יותר לאחר שנודע לו על חובת הבידוד או דרישת הבידוד מנין הימים יתחיל ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח כאמור.


2. עובד השוהה בבידוד זכאי לתשלום דמי בידוד מהמעסיק עבור ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בעקבות הבידוד. זאת אומרת, התשלום הינו על הימים בשבוע שהעובד נוהג לעבוד בהם במשרתו הרגילה. מקסימום ימי העבודה לתשלום הינו חמישה ימים בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד. במקום עבודה שבו עובדים שישה ימים המכסה המקסימלית הינה שישה ימי עבודה בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד.


3. יש לשים לב כי עובד השוהה בבידוד לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד, כאשר העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד היום האמור על חשבון יום חופשה המגיע לו. במקרה של עובד שנסע למדינה אחרת מטעם המעסיק, הוא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, ואין לנכות ממנו את התשלום בשווי יום עבודה אחד.


4. במקומות עבודה שבהם חל "הסדר דמי מחלה מיטיב", ולפיו קיימת לעובד זכאות לדמי מחלה מהיום הראשון להיעדרותו או הסדר הקובע זכאות של עובד לדמי בידוד מהיום הראשון להיעדרותו, אין לנכות מהעובד את יום העבודה האמור. יחד עם זאת למעסיק קיימת זכות להודיע לעובד כי הוראות ההסדר המיטיב לא יחולו לעניין תשלום דמי בידוד.

 

 

ניכוי מימי המחלה הצבורים:


1. עובד שמקבל דמי בידוד ינוכו לו מתקופת ימי המחלה הצבורים מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד, אבל לא יותר מארבעה ימי עבודה.


2. במקרה של עובד שאין לו בצבירה מספר ימי המחלה שיש להפחיתם, יופחתו הימים העומדים לזכותו וההפרש שבין הימים שיש להפחיתם ובין הימים העומדים לרשותו ייזקף על חשבון ימי המחלה שהעובד יהיה זכאי להם בעתיד. זאת אומרת- ימי מחלה במינוס.


3. במקרה שיש צורך לקזז ימי מחלה בעתיד ויחסי העבודה יסתיימו בתקופה שלעובד לאתהיה יתרה לקיזוז, יקוזזו ימי המחלה שנותרו לקיזוז מימי החופשה הצבורים של העובד. אולם, אם אין לעובד יתרת ימי חופשה מספקת – לא יווצר לו חוב.

 

 

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש.

 


אסתי וייסלר- עורכת דין

עובדת סוציאלית. מגשרת  

מזניקה כלכלית אנשים ועסקים באמצעות כלים משפטיים

מוסמכת לגירושין בשיתוף פעולה ולייפוי כוח מתמשך

ז'בוטינסקי 155, בית נוח, רמת גן

טל:    03-5796038 | פקס:  03-7621188  נייד: 050-6750691 | דוא"ל: estw10@gmail.com https://www.dibiz.com/estw10

https://www.weissler-law.co.il/

לקבלת המדריך לבעלי עסקים
https://panel.sendmsg.co.il/Creaditor.aspx?landingID=145349&cat=137


לקורס הדיגיטלי :"החוזה ככלי למינוף עסקי"
https://panel.sendmsg.co.il/Creaditor.aspx?landingID=120630&cat=137
https://www.linkedin.com/in/esti-weissler-adv-law-office/
https://www.facebook.com/estwlaw