מידע עדכני לתשלום דמי בידוד - מי זכאי?

שלום יקרות

בחודש נובמבר 2020 בוצע תיקון חקיקה שמשנה את התנאים לקבל שכר עבור שהיה בבידוד.

אני מחלקת את המידע ל 3 פוסטים.

 

אז מי זכאי לדמי בידוד לפי המתווה החדש?


ביום 19.11.2020 פורסם תיקון מס 3 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020. תיקון זה מסדיר את ענין התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב חובת בידוד. התיקון לחוק קובע הוראות שונות שחלות החל מיום 1.10.2020 ועד ליום 31.3.2021.
הוראות החוק מפורטות מאד. הן קובעות מי זכאי לתשלו ימי בידוד, מהי התקופה של תשלום דמי בידוד, מה קורה במקרה של בידוד בעבות בידוד של ילד,מה קורה במקרה של בידוד בעקבות חזרה מחול וכן איזה מעסיק זכאי להחזר מהמוסד לביטוח לאומי ומה גובה ההחזר.

 


בטור זה נעסוק במי זכאי לתשלום דמי בידוד

 

זכאות עובד לתשלום בגין ימי בידוד מותנית בקיומם של כל התנאים הבאים:

 

1. העובד נעדר מעבודתו בעקבות חובת בידוד או עקב חובת בידוד של ילדו. ילד לענין תנאי זה הוא עד גיל 16, וכן אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי כאמור בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג-1993, וכן ילד או אדם עם מוגבלות כאמור השוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.


2. העובד דיווח על הבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בידוד בית") למשרד הבריאות והעביר עותק מהדיווח למעסיקו.


3. העובד שהה בפועל בבידוד.

 


עובד אינו זכאי לתשלום בגין בידוד במקרים הבאים:


1. הבידוד הוא בעקבות הגעתו לישראל ממדינה אחרת. במקרה שהנסיעה היתה מטעם המעסיק הוא יהיה זכאי לדמי בידוד ומתקיימים התנאים לזכאות, הוא יהיה זכאי לדמי בידוד.


2. עובד שחלה בקורונה וזאת מאחר שעל מחלה יש זכאות לדמי מחלה בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.


3. עובד בבידוד שעבד בתקופת הבידוד בשכר לא יהיה זכאי לדמי בידוד וגם אין לפגוע לו בימי מחלה.

 

 

 

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

 


אסתי וייסלר- עורכת דין

עובדת סוציאלית. מגשרת  

מזניקה כלכלית אנשים ועסקים באמצעות כלים משפטיים

מוסמכת לגירושין בשיתוף פעולה ולייפוי כוח מתמשך

ז'בוטינסקי 155, בית נוח, רמת גן

טל:    03-5796038 | פקס:  03-7621188  נייד: 050-6750691 | דוא"ל: estw10@gmail.com https://www.dibiz.com/estw10

https://www.weissler-law.co.il/

לקבלת המדריך לבעלי עסקים
https://panel.sendmsg.co.il/Creaditor.aspx?landingID=145349&cat=137


לקורס הדיגיטלי :"החוזה ככלי למינוף עסקי"
https://panel.sendmsg.co.il/Creaditor.aspx?landingID=120630&cat=137
https://www.linkedin.com/in/esti-weissler-adv-law-office/
https://www.facebook.com/estwlaw

תגובות