"כה תאמר" - פונה אליך גם בדור הזה

ערב חג השבועות תשפא