"ויתנו לך כתר מלוכה"


סימוני אהבתי: 451

הרב רייך שליט"א זיכה אותנו בערב פסח בדברי חיזוק בעקבות התפרצות הקורונה

מרגש לראות עד כמה הדברים אקטואליים לנו גם עכשיו - ערב ראש השנה תשפ"א

את מוזמנת לקרוא ולהתחזק איתנו יחד>>